بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بهای نیروهای خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه راس ساعت ۱۰:۳۰ جلسه بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بهای نیروهای خدماتی استان برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید