آزمایش پدافند زیستی مقابله با کرونا ویروس در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آزمایش سراسری پدافند مقابله با ویروس کرونا همزمان با 890 پایگاه مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت قرارگاه پیگیری،پیشگیری و هماهنگی مبارزه با کرونا ویروس جهاد کشاورزی مازندران و بسیج مهندسین کشاورزی و پایگاه مقاومت بسیج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

دراین رزمایش علاوه بر ضدعفونی فضای اداری و توزیع بسته های بهداشتی ضدعفونی،عملیات تب سنجی ،تعداد ضربان قلب و اکسیژن خون  از تمامی کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ثبت و درج شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید