نمونه برداری از محموله های کود سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

نمونه برداری از چند محموله کود وارداتی سوپر فسفات تریپل در انبار مرکزی استان سمنان انجام شد ه و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید