تقدیر

تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تقدیر کردند.

آقای علیرضا رنجبرضرابی با اعلام این خبر گفت آقای مهندس منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تلاش ها و پیگیری های مجدانه جناب آقای مهندس حمید رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای تحقق اهداف بخش کشاورزی به ویژه تأمین و تدارک به موقع کود شیمیایی استان همدان در سال زراعی 98-99 تقدیر و تشکر کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید