توزیع کود پنبه

توزیع کود مورد نیاز پنبه کاران استان از128 کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی به نقل از؛ علی موسی خانی رئیس اداره پنبه  و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی  استان  گلستان گفت: حدود ۷۰۰تُن بذر داخلی با نام‌های گلستان، لطیف، حکمت و بذر وارداتی از ترکیه، برای کشت در مزارع استان تدارک دیده شدوی افزود: تاریخ کشت، در نشست با کارشناسان هواشناسی و مرکز تحقیقات، به اواسط اردیبهشت موکول شدموسی خانی خاطرنشان کرد:کشاورزان برای برای انعقاد قرارداد به جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه و معرفی نامه دریافت کنندوی ادامه داد: همچنین کشاورزان باید با معرفی نامه به مراکز مجاز توزیع بذر مراجعه و بذر را دریافت کنند مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه افزود: کشاورزان پنبه کار می توانند جهت در بافت کود مورد نیاز به 128 کارگزاری این شرکت  در سطح استان گلستان مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید