ثبت مناقصه در سامانه ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از ثبت مناقصه مربوط به اجاره انبار بیجار در سامانه ستاد خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید