توزیع سم در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در سال 98 میزان 3400 لیتر سم دیازینون و 4800 لیتر سم دوراسبان در استان قم توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید