نشست صمیمی مدیریت و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:
درتاریخ 97/05/08  نشست صمیمی همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور آقایان: مهندس منصوری عضو محترم  هیئت مدیره و معاون توسعه‌ مدیریت و منابع انسانی، مهندس بازوند مشاور محترم مدیر عامل در امور استانها  و مهندس  افچنگی کارشناس محترم امور  استانها به اتفاق آقای مهندس کاشکی و مهندس وظیفه دان در حال انجام است.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید