کود سوپرفسفات تریپل شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: 161 تن انواع کود سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت در سال 98 در شهرستان نهبندان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید