حمل و توزیع کود به شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع 9879 تن کود در  سال 1398 به شهرستان سقز خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کودهای  تامین شده در سال 98 به شهرستان سقز معادل 86 درصد سهمیه تعیین شده  آن شهرستان بوده که توسط  عاملین توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح  استان طبق سهمیه و با حواله توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید