توزیع 4000 تن کود شیمیایی در شهرستان سمیرم در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در سال 98بیش از 4000 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان سمیرم توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید