شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در سه شاخص عملکردی جزء استانهای برتر معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

ارزیابی عملکرد استانها در گردهمایی سوم مرداد ماه 97 در کرج ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در سه شاخص عملکردی جزء استانهای برتر معرفی شد و لوح تقدیر دریافت نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید