بازدید مدیر استان از فرآیند عملیات کیسه گیری کود اوره فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید فرآیند عملیات کیسه گیری کود اوره فله در انبارهای سازمانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور نظارت بر فرآیند کیسه گیری، توزین، درب دوزی، پارت چینی و صفافی کودهار اوره فله وارده به انبار سازمانی استان البرز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از روند امور بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید