توزیع کود پتاسه فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در فروردین ماه سال جاری 50 تن کود پتاسه در بین کارگزاران شهرستان های خوسف ، سرایان و قاین توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید