نظارت بر کیسه گیری کود اوره فله ، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

با توجه به ضرورت موجود در کیسه گیری کود اوره فله، توسط عوامل توزیع در محل کارگزاریها و با عنایت به حساسیت موضوع و جهت جلوگیری از سوء استفاده های اجتماعی ( وزن، آرم کیسه و ..) طی هماهنگی با مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان ها اقدامات لازم نسبت به نظارت بر عملیات کیسه گیری کود فوق الاشاره انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید