تخلیه کود اوره فله

تخلیه کود اوره فله از مبادی بندر عباس در انبار کود شهید شاملو ، اردیبهشت ماه 99استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از تخلیه کود اوره فله در انبارهای این استان خبر میدهد .

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی فرمودند : مقدار 200 تن سهمیه تخصیصی کود اوره فله از مبدا بندر عباس در انبار کود شهید شاملو ، تخلیه گردید و کودارسالی توسط پیمانکار طرف قرار داد  سریع کیسه گیری و از طریق کارگزاری های تحت پوشش شرکت بین کشاورزان توزیع می گردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید