مزایده مواد حاصل از بوجاری بذور برنج به مقدار حدود 65292 کیلوگرم در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بارگذاری مزایده مواد حاصل از بوجاری بذور برنج به مقدار حدود 65292 کیلوگرم به صورت حراج سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید