عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در فروردين ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اموركود :

1 ) فروش مقدار13666  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 15000  كيلوگرم انواع كودهاي غيريارانه اي در قالب تفاهم نامه

3 )  بازديد  به تعداد  6 مورد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسات مربوطه    

4) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد  ( 16 كارگزار )

5 ) كيسه گيري مقدار 187 تن كود فله  در انبار سازماني و مقدار 5295 تن در انبار كارگزاران

6  ) ارسال تعداد 1 مورد نمونه كود به مركز تحقيقات كاربردي و نهاده هاي كشاورزي

اموراداري )

1 ) انجام مقدمات لازم جهت آسفالت مابقي محوطه انبار كود و سم

2 ) انجام مقدمات لازم جهت استعلام كيسه گيري كود فله به مقدار 5000 تن

3 ) انجام مقدمات لازم جهت مزايده  سالن ورزشي كشاورز

4 ) انجام مقدمات لازم جهت تجديد مزايده  دو قطعه زمين واقع در جلفا

5 ) انجام مقدمات لازم جهت مناقصه نيروهاي خدماتي

6 ) انجام خدمات لازم جهت مناقصه حفاظت فيزيكي

7 ) ضد عفوني واحدهاي اداري و گندزدايي كاميون هاي حامل كود 

 

فعاليت باشگاه كشاورزان و قسمت آمار

1 ) تعداد تماس  78 مورد ، مراجعين حضوري 53  نفر ، توصيه فني 56 مورد ،       

2 ) پيگيري ثبت نام سامانه جامع انبارها

3 ) ارائه گزارش هفتگي آمار تامين و توزيع كود استان به سازمان جهاد كشاورزي به تعداد 10 مورد

4 ) ارائه گزارش ماهانه فروش كود به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

5 ) ارائه گزارش ماهانه آمار موجودي نهاده هاي كشاورزي به بيمه آتش سوزي و حوادث

6 ) ارائه عملكرد ماهانه فروش نهاده هاي كشاورزي به دفترمركزي

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 2 مورد استعلام اسناد

بذر :

*  اخذ گزارشات بارندگي از مديريت محترم زراعت جهاد كشاورزي مرند در فروردين ماه 99

* بازديد از طرح پايلوت تغذيه گياهي گندم بهمراه  كارشناسان شركت خدمات حمايتي كشاورزي و دكتر فرج نيا رئيس آب و خاك استان و كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مرند و شركتهاي توليد كننده كود 

امورمالي :

* پرداخت هزينه حمل پسكرايه بارنامه هاي وارده از مبادي هزينه تخليه  به تعداد 337 فقره

* پرداخت كارمزد به كارگزاران شركت حدودا" هفت ميليارد ريال

* پرداخت صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكار حمل داخل استان نيما بار ترابر و حمل و نقل آبادان

* اخذ مفاصا حساب از كارگزاران شركت

* تنظيم و ارسال ليست بارنامه هاي مربوط به شركت حمل و نقل فجر جهاد ارسالي از مبادي ( بندر امام ، بندر عباس ، عسلويه ، پرستوهاي مهاجر و هاگ بار ، كرمانشاه ) به امورمالي مركز طي دو فقره نامه

* پرداخت هزينه هاي  حقوق كاركنان و بازنشستگان

* ثبت  بارنامه هاي حمل از مبادي درسيستم هوشمند .

* صورت مغايرت بانكي ماهانه

* گزارش عملكرد ماهانه حمل داخل استان

* تمديد ضمانت نامه هاي بانكي طرفين قرارداد با شركت ( چهار مورد )

* بستن حسابهاي سال 98 استان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید