ثبت مختصات زمین های کشاورزی تولید کنندگان بذر برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از  ا  دامه روند ثبت مختصات زمین های پیمانکاران  تولید بذر برنج طرف قرارداد  در اراضی دولتی و شخصی.در استان گیلان  خبرداد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید