بازدید سرپرست معاونت محترم امور زراعت و مدیر شرکت خدمات حمایتی آذربایجان غربی از سایت کشت نشایی شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

جناب آقای دکتر جواد وفابخش سرپرست معاونت محترم امور زراعت، آقای مهندس اسماعیل اسفندیاری مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزرات جهاد کشاورزی به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، معاونین و مدیران ستادی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری از سایت کشت نشایی سبزی و صیفی و خزانه کشت نشایی چغندر قند در شهرستان ارومیه بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید