توزیع چهارصد تن کود درشهرستان رفسنجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون مقدار چهارصد تن کود، از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان رفسنجان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید