توزیع 144تن کود اوره ازطریق بخش خصوصی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 144تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان تنکابن در فروردین ماه سال جاری از طریق کارگزارانبخش خصوصی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید