پایش اردیبهشت ماه کارگزاران بصورت دورکاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : هر 15 روز یکبار پایش کارگزاران استان به صورت دورکاری ( به دلیل شرایط کرونا ) انجام می گیرد.

وی افزود: فرم ها برای کارگزاران فرستاده شده و طبق دستورالعمل فرم ها پر شده است و توسط همکاران شرکت پایش میشود و تذکرات لازم به صورت تلفنی و بعضا کتبی داده میشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید