دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

 

 

دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه در مورخ 99/02/16 راس ساعت 10:15 پس از قرائیت آیاتی از قرآن کریم با حضور نمایندگان شرکتهای حمل و نقل آزاد کود اوره در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور مدی و مسئولین مربوطه برگزار گردید و بندهای إیل در حضور حاضرین مورد بررسی و تاکید قرار گرفت :

1- رعایت قوانین و مقررات حمل آزاد توسط شرکتهای حمل و نقل
2- تاکید بر رعایت پرداخت کرایه حمل بر اساس تعرفه سازمان پایانه های حمل و نقل
3- هماهنگی شرکتهای حمل و نقل آزاد با یکدیگر جهت تسریع در حمل

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید