ادامه عملیات سمپاشی بر علیه علف هرز در البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ادامه عملیات سمپاشی بر علیه علف هرز در البرز در سطح استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر حفظ نباتات استان با اعلام این خبر افزود: هفت هزار و ۸۸۱ هکتار از مزارع گندم استان علیه علف‌های هرز سمپاشی شده است که بخشی از آن یعنی شش هزار و ۶۵۶ هکتار مبارزه علیه علف‌های هرز نازک برگ و مابقی علیه علف‌های هرز پهن برگ بوده است. همچنین چهار هزار و ۵۶۰ هکتار از مزارع جو استان علیه علف‌های هرز جو سمپاشی شده است که در هزار و ۸۸۰ هکتار مبارزه علیه علف‌های هرز نازک برگ و در دو هزار و ۸۵۵ هکتار مبارزه علیه علف‌های هرز پهن برگ انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید