تامین کود برای مزارع برنج در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای مزارع برنج در شهرستان سیمرغ مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع برنج شامل کودهای ازته فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید