توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان- جیرفت

محمد شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با اعلام این خبر افزود در فروردین ماه سال جاری مقدار 2554 تن انواع کودهای شیمیایی از طریق کارگزاران بین کشاورزان 7 شهرستان جنوبی استان کرمان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید