فروش ادوات و ماشین آلات غیر تکلیفی در چهار ماهه اول سال 1397، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

در راستای اجرای فروش غیر تکلیفی ادوات و ماشین آلات گزارش فعالیت این مدیریت به شرح ذیل میباشد:

  1. درخواست و صدور پیش فاکتور فروش به تعداد ۲۰ فقره بمبلغ 3742991700 ریال از ۷ واحد تولیدی طرف قرارداد فروش وکالتی
  2. جذب و فروش تعداد ۳ فقره از پیش فاکتورهای بند یک بمبلغ 326673000  ریال از واحدهای تولیدی بادله، تراشکده، سازه کشت کاوه بوکان  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید