برگزاری مناقصه امور خدماتی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

صبح امروز (بیست و یکم اردیبهشت99) ساعت 9 صبح مناقصه مربوط به نیروهای خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با حضور مدیریت و اعضای کمیسیون معاملات برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید