توزیع350 تن کود اوره در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درفروردین سال 99 توانسته ایم 350 تن کوداوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان فریدونشهر تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید