توزیع کود شیمیایی در شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان:

  در ماه های فروردین و اردیبهشت 99، میزان 808 تن کود شیمیایی به شهرستان سبزوار توسط عاملین زیر مجموعه این شرکت با رعایت قوانین و مقررات در بین کشاورزان متقاضی شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید