حمل مستقیم کود اوره به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل مستقیم کود اوره به انبار کارگزاران از مبداء کرمانشاه خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: 100 تن کود تخصیصی به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش و حمل مستقیم انجام و به انبار کارگزاران ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید