گزارش مصور جلسه فنی کمیته بذر استان هرمزگان

.

زمان  برگزاری: روزدوشنبه مورخ 97/05/22ساعت 10 الی 11:30

مکان برگزاری: دفتر معاونت بهبود سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

دراین جلسه که با حضور آقای دکتر ترابی معاونت محترم و جدید بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و اعضای کمیته فنی بذر تشکیل گردید ابتدا آقای دکتر ترابی ضمن خوش آمد به حاضرین در خصوص سیاست های تولید بذر استان و توقعاتی که از دو کارگزار تولید بذر تکثیری استان( این مدیریت و شرکت گندم کاران ساحل) دارند صحبت نمود ، سپس شرکت خدمات حمایتی گزارش مبسوطی از روند تولید بذر تکثیری خود ارائه نمود و وضعیت موجود را تشریح کرد. دومین کارگزار نیز گزارش خود را ارائه و هر کدام از مدیران حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش سخنانی را ایراد نمودند. و نهایتا پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا دستور کار لازم جهت بوجاری گندم توسط هر دو شرکت ارائه گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید