تخلیه کود شیمیایی اوره از مبدأ کرمانشاه در انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در روز گذشته 27 اردیبهشت ماه سالجاری محتوای یک تریلی حامل کود شیمیایی اوره از مبدأ کرمانشاه، پس از تخلیه در انبار کارگزار استان بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید