آغاز برداشت مزرعه منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

برداشت مزرعه منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان خوزستان در شهرستان دزفول آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید