برداشت کلزا در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان فرمودند: 1980 هکتار از ارضی کشاورزی زیر کشت کلزا می باشد،آقای افضلی فرمودند:با توجه با افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی فرمودند:در حال حاضر یک هزار و 980 هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا است،آقای افضلی افزودند:امسال پیش بینی می شود سه هزار تن محصول کلزا از مزارع این استان برداشت شود و از آنجا که کلزا یک محصول کم آب بوده و از این نظر می تواند به عنوان یک محصول مناسب با اقلیم استان سمنان کشت شده و ازرش افزوده خوبی به همراه داشته باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید