برگزاری مناقصه امور خدماتی استان قم در اردیبهشت 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی، در روز دوشنبه، بیست ودوم اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید