توزیع 188تن کود اوره درشهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه .گودرز حیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد درفروردین ماه سال جاری باتلاش وهماهنگی همکاران موفق شدیم مقدار 188تن کود اوره جهت بهره برداران شهرستان قصرشیرین تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید