جلسه شورای کشاورزی

جلسه شورای کشاورزی درشهرستان مراوه تپه گلستان

 به گزارش روابط  عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گستان   به نقل  از مدیر  جهاد کشاورزی  شهرستان مراوه  تپه  در جلسه شورای  کشاورزی در فرمانداری شهرستان  مراوتپه  گفت :بیش از 70 هزار تن محصولات کشاورزی پاییزه در این شهرستان تولید و برای حمل و نقل روزانه 100 دستگاه کامیون مورد نیاز است.میزان برداشت گندم 64 هزارتن، کلزا 2600 تن و جو 3500 تن پیش بینی می شود.شروع برداشت کلزا و جو پایان اردیبهشت و گندم دهه اول خرداد است.به گفته محمدی مدیر جهادکشاورزی ۶ مرکز خرید و 150 دستگاه کمباین در امر برداشت دخیل هستند، همچنین معاینه فنی و تامین سوخت و ثبت در سامانه پهنه بندی انجام شده و توصیه های لازم به آتش نشانی، دهیار یها و شهرداریها جهت جلوگیری از آتش سوزی انجام شده است.به کشاورزان نیز اعلام شد از آتش زدن بقایا و کاه و کلش باقیمانده خودداری کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید