تامین کود برای تولید 798 تن فلفل در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید 798 تن فلفل  در شهرستان جویبار استان مازندران خبرداد.

 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای تولید فلفل شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید