بازدید از مزرعه طرح پایلوت تغذیه کودی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنجشنبه مورخ 99/3/1 معاونت فنی و کارشناس مسئول طرح پایلوت تغذیه گیاهی به همراه کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند از مزرعه طرح پایلوت تغذیه گیاهی و مراحل پیشرفت رشد بذور کشت شده  در روستای دولت آباد شهرستان مرند، بازدید و مراتب طی صورتجلسه ای ثبت گردید.

بر اساس این بازدید وضعیت مزارع خوب اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید