تحویل کود از مبدا کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

کود ارسالی از مبدا کرمانشاه در انبار کارگزاری شرکت نهاده سبز مغان آقای مهدوی جهت مصرف بهاره کشاورزان تخلیه شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید