انجام 180 مورد آزمایش خاک در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از انجام 180 مورد سفارش آزمایش خاک توسط آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ، مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت سفارش آزمایش خاک های انجام شده از طریق سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان مازندران اخذ و سپس نمونه های دریافتی برای آزمایش خاک به آزمایشگاه های طرف قرارداد برای ارائه نتایج ارسال شد و در نهایت نتایج نهایی به کشاورزان متقاضی تحویل گردید.وی افزود با برنامه ریزی های صورت گرفته و درصورت استقبال کشاورزان فرآیند سفارش آزمایش خاک و انجام آن تسریع خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید