کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازاستقبال کشاورزان شهرستان ایوان به خرید کود شیمیایی اوره  خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 75 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین  کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایوان از شهرهای حوزه شمال  استان ایلام بوده که دارای 2 کارگزار بوده که کود فوق از طریق  شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید