همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با کارگروه پایش استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در راستای پیگیری های صورت گرفته کار گروه پایش توزیع نهاده های کشاورزی استان اصفهان از شهرستان کاشان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان همفکری و همکاری بسیاری در خصوص کشف توزیع کننده متخلف کودهای یارانه دار بازدید به عمل آورده ند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید