عملیات کنترل سن غلات در استان اصفهان

رصد به موقع شبکه های مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود : با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و ریزش سن غلات در مناطق معتدل و گرمسیری با رصد به موقع شبکه های مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو استان ادامه دارد . لازم به به ذکر است که تا کنون سطح مبارزه با سن در مزارع گندم 20106 هکتار( 18819 هکتار سن مادر و 1287 هکتار پوره )و در مزارع جو 15227 هکتار(15086هکتار سن مادر و 141هکتار پوره ) و جمع کل مبارزه تا تاریخ شش خرداد ماه سال جاری 35333هکتار بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید