جلسه کمیته فنی زراعت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاتن سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از برگزاری جلسه کمیته فنی زراعت با حضور آقای رضایی معاون بهبود تولیرات گیاهی در استان سمنان خبر داد، ایشان افزودند: در این جلسه در خصوص تامین و توزیع کود شیمیایی و برسی مرحله داشت و آمادگی جهت برداشت غلات و کلزا این جلسه برگزار شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید