تامین کود برای 46هکتار نشا برنج درمحمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای تولید 46 هزار هکتار نشا برنج کاری fvk[  در استان مازندران خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای نشاء کاری  شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید