میزان توزیع کود سولفات پتاسیم در اردیبهشت ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار 245 تن کود سولفات پتاسیم در سطح شهرستان های استان خراسان شمالی ،جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید