مناقصه نیروهای خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه نیروهای خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان و نمایندگان مناقصه گران و مسئول حراست، در دفتر مدیریت استان از طریق سامانه ستاد تشکیل شد. در این جلسه پاکتهای ( الف – ب – ج ) بازگشایی و پس از بررسی نرخ های پیشنهادی مناقصه گران، شرکت کوشا کاران سهیل پارس به عنوان برنده اول تعیین گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید